Stažni potopi 2016 članov GA-PO-RA v mestu Bol na otoku Brač.