Stažni potopi 2017 članov GA-PO-RA z ladjo Ščedro po Jadranskem morju.